RO:Censor (Nova Roma)

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

Magistratii nostri

Consul
Praetor
Censor
Aedilis curulis
Aedilis plebis
Quaestor
Tribunus plebis
Curator aerarii
Curator rei informaticae
Magister aranearius
Editor commentariorum
Rogator
Diribitor
Custos


Classification of magistracies


Magistracy overviewUna din magistraturile Nova Roma compusa din doi 'cenzori'.


Pentru a candida pentru functia de cenzor, unui potential candidat i se cere sa aiba nu mai putin de 27 de ani impliniti la data preluarii functiei, sa fii activat nu mai putin de sase luni in functia de consul, praetor, aedilis, quaestor, tribunus plebis, magister aranearius, editor commentariorum, rogator, sau guvernator al unei provincii si trebuie sa aiba statutul de assidui.


  • Censor overview: o comparatie intre cenzorii antici romani si cei din Nova Roma.(in lb. engleza)
Personal tools