Category:HU:Senators (Nova Roma)

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

THIS IS AN ARCHIVED PAGE DOCUMENTING THE INTERNAL HISTORY OF NOVA ROMA: LEARN MORE ABOUT ARCHIVED PAGESSpqr-white-blue-50.gif This page is maintained under authority of the Censores. Make no unauthorized changes .


A szenátorok Nova Roma Szenátusának tagjai.

A szenátorokat a censorok nevezik ki. A censorok rendszeresen felülvizsgálják a szenátorok névsorát, de csak akkor fosztanak meg valakit a címtől, hogyha tevékenységével vagy viselkedésével rossz fényt vet a Szenátusra.

Az olyan személy, aki egy magasabb tisztséget viselt, automatikusan a Szenátus tagjává válik. Az éppen hivatalban lévő vagy volt magistratusok nem feltétlenül tagjai a Szenátusnak, de joguk van részt venni a Szenátus ülésein, azaz hivataluknál fogva birtokolják a ius sententiaet.

Ez a Kategória-lap felsorolja mindazokat a személyeket, akik jelenleg nova római szenátorok, vagy a múltban birtokolták ezt a címet.


A jelenlegi szenátorok és volt magistratusok a ius sententiaevel, szenátori rangjuk sorrendjében:

Princeps senatus K. Fabius Buteo Quintilianus senator censorius P. Thule
Dictatorii Fl. Vedius Germanicus senator dictatorius P. Mediatlantica
Censorii K. Fabius Buteo Quintilianus senator censorius P. Thule
Cn. Equitius Marinus senator censorius P. Mediatlantica
L. Equitius Cincinnatus senator censorius P. Mediatlantica
M. Cassius Iulianus senator censorius P. Nova Britannia
Dec. Iunius Palladius Invictus senator censorius P. Nova Britannia
C. Flavius Diocletianus senator censorius P. Germania
C. Marius Merullus senator censorius P. Nova Britannia
Consulares M. Minucius Audens senator consularis P. Nova Britannia
C. Popillius Laenas senator consularis P. America Austrorientalis
Ti. Galerius Paulinus senator consularis P. Mediatlantica
Po. Minucia Strabo senatrix consularis P. Canada Orientalis
Q. Fabius Maximus senator consularis P. California
Fr. Apulus Caesar senator consularis Italia
K. Fabius Buteo Modianus senator consularis P. Lacus Magni
Praetorii M. Arminius Maior senator praetorius P. Brasilia
M. Iulius Perusianus senator praetorius Italia
T. Octavius Pius Ahenobarbus senator praetorius P. Thule
C. Equitius Cato senator praetorius P. Mediatlantica
A. Tullia Scholastica senatrix praetoria P. Mediatlantica
Aedilicii Em. Curia Finnica senatrix aedilicia P. Thule
T. Iulius Sabinus senator aedilicius P. Dacia
C. Curius Saturninus senator aedilicius P. Thule
Tribunicii M. Bianchius Antonius senator tribunicius P. Lacus Magni
Iul. Sempronia Magna senatrix tribunicia P. America Boreoccidentalis
M. Moravius Piscinus Horatianus senator tribunicius P. Lacus Magni
Q. Suetonius Paulinus senator tribunicius P. Canada Occidentalis
P. Memmius Albucius senator tribunicius P. Gallia
M. Hortensia Maior senatrix tribunicia P. America Austrorientalis
M. Curiatius Complutensis senator tribunicius P. Hispania
Fl. Galerius Aurelianus senator tribunicius P. America Austrorientalis
Quaestorii Arn. Moravia Aurelia senatrix quaestoria P. America Austroccidentalis
Privati senatores Ap. Tullius Marcellus Cato senator P. Canada Orientalis
M. Iulius Severus senator P. Mexico
M. Lucretius Agricola senator P. Asia Ulterior
A jelenlegi magistratusok a ius sententiaevel:
Consules M. Moravius Piscinus Horatianus senator tribunicius P. Lacus Magni
T. Iulius Sabinus senator aedilicius P. Dacia
Praetores M. Curiatius Complutensis senator tribunicius P. Hispania
M. Iulius Severus senator P. Mexico
Censores K. Fabius Buteo Modianus senator consularis P. Lacus Magni
Ti. Galerius Paulinus senator consularis P. Mediatlantica
Tribuni Plebis T. Flavius Aquila P. Germania
L. Livia Plauta P. Pannonia
Q. Arrius Nauta P. Pannonia
Q. Valerius Callidus P. Nova Britannia
Q. Iulius Probus P. Dacia

This category currently contains no pages or media.

Personal tools