HU:Deklaráció (Nova Roma)

From NovaRoma
(Redirected from HU:Declaration (Nova Roma))
Jump to: navigation, search

SPQR-BLACK.JPG
IN·MEMORIAM·A·TVLLIAE·SCHOLASTICAE·AVGVSTAE·PRINCIPIS·SENATVS·CENSORIS·IIII·CONSVLIS·II·PRAETRICIS


 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

Mi, a Senatus és az Új Római Nép, a Nyugati Civilizáció alapjainak helyreállítása végett kikiáltjuk Nova Roma szuverén nemzetként való megalapítását. Nova Romát független világnemzetnek és köztársaságnak nyilvánítjuk, saját alkotmányával és törvényes kormányzatával, mindazon nemzetközi jogokkal és kötelezettségekkel, ami ezzel a státussal jár.

Szuverén nemzetként Nova Roma a következő igényeket támasztja egyes nemzetközi területekkel és jogokkal kapcsolatban:

Róma ókori területét saját kulturális és vallási hazánknak tekintjük, és történelmi jogosultságunk igényét támasztjuk minden hellyel és területtel kapcsolatban, melyek a régi Római Köztársaság és Birodalom közvetlen ellenőrzése vagy fennhatósága alatt állottak Kr. e. 753 és Kr. u. 395 között.

Elismerjük a modern politikai realitásokat, melyek lehetetlenné teszik számunkra e területek visszaállítását. Ezért aktuális területi igényünket egy, legalább Vatikán Város szuverén államának méretével megegyező, 108 hold kiterjedésű földdarab megszerzésére korlátozzuk. Ezen a földön alapítjuk majd meg világszervezeti központunkat kultúránk igazgatására, a Forum Romanum mintájára. E kormányzati és szellemi főváros pontos helye később határozandó meg.

Továbbá, hogy megalapozzuk jelenlétünket a világban, Nova Roma igényt tart arra, hogy területünk megmutatkozzék azokon a helyeken is, melyeket államunk, polgáraink és vallási szervezeteink fizikailag birtokolnak, elfoglalnak és fenntartanak szerte a világon. Az ilyen területek kettős szuverenitás alatt fognak állni, egyfelől Nova Roma kulturális és szellemi irányítása alá kerülnek, másfelől viszont megmaradnak a befogadó nemzetek polgári kormányzata és törvényei alatt is. Fogadalmunk az, hogy egy jótékony és áldásos kulturális és szellemi befolyást testesítsünk meg szerte a társadalmakban, miközben politikailag semlegesek maradunk és törvénykövetők.

Nova Roma a kettős szuverenitás igényét támasztja mindazon helységekkel kapcsolatban is, ahol az ókori Róma isteneit és istennőit imádják polgáraink, hogy megőrizhessük kulturális és szellemi egységünket. Ez a kettős szuverenitás a Nép közvetlen önigazgatása alatt fog állni, és csak a vallási ceremóniák és rítusok idejéig tart majd. Eképpen maradunk egy kultúra és egy nemzet, mégha a világ különféle országaiban szétszórva is élünk.

A nova római állampolgárság nyitva áll minden nép és nemzetiség előtt. Nemzetünk kifejezett célja, hogy közös klasszikus alapjaink megőrzése által terjesszük a népek közti megértést és együttműködést, és hogy új életet és öntudatot ébresszünk az egész Nyugati Civilizációban az ősi Pietas, Virtus és Civilitas helyreállítása által.

Mi, az Új Róma polgárai és Senatusa, ezennel formálisan lemondunk, mindörökké és kivétel nélkül, az erőszak, felkelés, kényszer vagy megfélemlítés eszközeinek alkalmazásáról nemzetközi státusunk és célkitűzéseink elérése érdekében. Törvényes, békés és jótékony nemzetként törekszünk érvényesülni, a világközösségben általánosan elfogadott alapelvek szerint.

Aláírva ezen a napon, a Senatus és az Új Római Nép nevében:

prid. Kal. Mar. , Fl. Vedio M. Cassio cos. MMDCCLI a.u.c.

Flavius Vedius Germanicus, Consul

Marcus Cassius Iulianus, Consul

Personal tools