HU:Via Romana

From NovaRoma
Revision as of 13:45, 12 July 2022 by Gnaeus Cornelius Lentulus (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

A Nova Romanitas, azaz "új rómaiság" jelenti azt az életszemléletet, mikor a római kultúra valamennyi aspektusának tudományos igényű tanulmányozásán és gyakorlati megvalósításán keresztül eredményképpen magunk is igazi rómaivá válhatunk. Már az ókori Rómában is a Romanitas része az volt, hogy mindenki, aki római polgárrá vált, római nevet kellett felvennie: ennek megfelelően a mi tagjaink is római neveket viselnek közösségünkben.Personal tools