Latin dictionary

From NovaRoma
Jump to: navigation, search
Latin grammar

Introduction
The Latin language
The Latin sentence
The four conjugations
The five declensions


Nominative - Accusative - Genitive - Dative - Ablative


Vocative - Locative


Latin phrasebook
Latin for e-mail
Latin jokes
Reading list
Online resources


All articles about Latin


This page was create for the purpose of a Latin contest. It's planned that this will later be improved and more information about Latin dictionaries will be added.

pietas, -atis, f (goodness, piety)
telephonum, -i, n (phone)
consulatus, -ús, m (consulship)
deus, -i, m (god)
gens, gentis, f (clan)
concordia, -ae, f (agreement)
ius, iuris, n (right)
dies, -éí, mf (day)
lex, legis, f (law)
bicyclum, -i, n (bicycle)
fides, -ei, f (faith, credibility)
televisio, -onis, f (television)
magistratus, -ús, m (magistrate, magistracy)
dea, -ae, f (goddess)
pons, pontis, m (bridge)
pax, pacis, f (peace)
forum, -i, n (square, forum)
filius, -ií, m (son)
corpus, -oris, n (body)
aeroplanum, -i, n (airplane)
res, -ei, f (thing)
video, -ére, vidi, visum (see)
puto, -are, -avi, -atum (think)
lego, -ere, legi, lectum (read)
deleo, -ére, -évi, -étum (delete)
sentio, -ire, sensi, sensum (feel)
facio, -ere, feci, factum (make)
accipio, -ere, -cepi, -ceptum (accept)
defendo, -ere, -fendi, -fensum (defend)
doceo, -ére, docui, doctum (teach)
impero, -are, -avi, -atum (order)
scio, -ire, -ivi, -itum (know)
rapio, -ere, rapui, raptum (rob)
cupio, -ere, -ivi, -itum (wish);
Cicero, -onis, m (Cicero)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
epistula, -ae, f (letter, mail)
Brutus, -i, m (Brutus)
de + ablative (on; about)
pietas, -atis, f (loyalty)
officium, -i, n (duty)
video, -ére, vidi, visum (see)
sed (but)
non (not; no)
in + ablative (in)
hortus, -i, m (garden)
Pompeius, -i, m (Pompey)
dico, -ere, dixi, dictum (say)
manus, -ús, f (hand)
quia (because)
amo, -are, -avi, -atum (love)
lex, legis, f (law)
de + ablative (about; on)
Roma, -ae, f (Rome)
homo, -inis m (man)
hodie (today)
celebro, -are, -avi, -atum (celebrate)
femina, -ae, f (woman)
mundus, -i, m (world)
everywhere (ubique)
Caesar, -aris, m (Caesar)
defendo, -ere, -endi, -ensum (defend)
Roma, -ae, f (Rome)
a + ablative (from)
Gallus, -i, m (Gaul person, Gaulish)
fortis, -e (brave)
bonus, -a, -um (good)
felix, -icis (fortunate)


sapiens, -entis (wise)
audax, -acis (bold)
vetus, -eris (ancient)
pulcher, -chra, -chrum (beautiful)
Servilia, -ae, f (Servilia)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
elegans, -antis (elegant)
magnus, -a, -um (big)
familia, -ae, f (family)
nobilis, -e (noble)
Lucius, -i, m; Domitius, -i, m; Ahenobarbus, -i, m (Lucius Domitius Ahenobarbus)
iuvenis, -e (young)
video, -ére, vidi, visum (see)
vetus, -eris (old)
acutus, -a, -um (sharp)
in + ablative (in)
hortus, -i, m (garden)
Pompeius, -i, m (Pompey)
magnus, -a, -um (great)
Iulia, -ae, f (Iulia)
dico, -ere, dixi, dictum (say)
velox, -ocis (quick)
pius, -a, -um (patriotic)
homo, -inis, m (man)
laudo, -are, -avi, -atum (praise)
tuus, -a, -um (your)
manus, -ús, f (hand)
quia (because)
fidelis, -e (faithful)
defendo, -ere, -endi, -ensum (defend)
patria, -ae, f (fatherland)
iocosus, -a, -um (funny)
narro, -are, -avi, -atum (tell)
de + ablative (about; on)
eventus, -ús, m (event)
quartus, -a, -um (fourth)
Novus, -a, -um, Romanus, -a, um (Nova Roman)
ludus, -i, m (game)
civis, -is mf (citizen)
beatus, -a, -um (happy)
celebro, -are, -avi, -atum (celebrate)
mirabilis, -e (admired)
invictus, -a, -um (invincible)
cum + ablative (with)
Latinus, -a, -um (Latin)
certamen, -inus, n (competition)
et (and)
varius, -a, -um (various)
alius, -a, -ud (other)
magnus, -a, -um (great)
Cicero, -onis, m (Cicero)
lentus, -a, -um (slow)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
longus, -a, -um (long)
epistula, -ae, f (letter, mail)
sapiens, -entis (wise)
Brutus, -i, m (Brutus)
tranquillus, -a, um (calm)
lego, -ere, legi, lectum (read)
longus, -a, -um (long)
liber, libri, m (book)
cum (when)
clamo, -are, -avi, -atum (shout)
tuus, -a, -um (your)
nomen, -inis, n (name)
quia (because)
cado, -ere, cecidi, casurus (fall)
de + ablative (off)
arbor, -oris, f (tree)
erro, -are, -avi, -atum (roam)
per + accusative (through)
multus, -a, -um (much, many)
mirabilis, -e (wonderful)
terra, -ae, f (land, country)
sed (but)
numquam (never)
video, -ere, vidi, visum (see)
rex, regis, m (king)
regina, -ae, f (queen)
censor, -oris, m (censor)
advenio, -ire, -veni, -ventum (arrive)
in + accusative (into, to)
curia, -ae, f (curia)
bonus, -a, -um (good)
senator, -oris, m (senator)
decerno, -ere, decrevi, -cretum (decide)
iam (already)
de + ablative (about)
omnis, -e (all)
res, rei, f (thing)
et (and)
relinquo, -ere, -liqui, -lictum (leave)
aedificium, -i, n (building)
Romanus, -a, -um (Roman)
senatus, -ús, m (senate)
heri (yesterday)
Caesar, -aris, m (Caesar)
oppugno, -are, -avi, -atum (attack)
primus, -a, -um (first)
cohors, -ortis f (cohort)
Pompeius, -i, m (Pompey)
vinco, -ere, vici, victum (win)
quamquam (although)
miles, -itis, m (soldier)
bello, -are, -avi, -atum (fight)
vehemens, -entis (vehement)
finio, -ire, -ivi, -itum (finish)
epistula, -ae, f (letter)
imperator, -oris, m (commander)
Lucius, -i, m; Lucullus -i, m (Lucius Lucullus)
respondeo, -ere, -ndi, -nsum (answer)
quaestio, -onis, f (question)
amo, -are, -avi, -atum (love)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
Cicero, -onis, m (Cicero)
intro, -are, -avi, -atum (enter)
cella, -ae, f (room)
ubi (where)
Pompeius, -i, m (Pompey)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
si (if)
non (not)
neglego, -ere, -lexi, -lectum (neglect)
haughty (superbus, -a, -um)
vetus, -eris (ancient)
mos, moris, m (custom)
res, rei, f; publica, -ae, f (republic)
bonus, -a, -um (good)
nobilis, -e (noble)
senator, -oris, m (senator)
interficio, -ere, -feci, -fectum (kill)
Caesar, -aris, m (Caesar)
in + ablative (in; inside)
Romanus, -a, -um (Roman)
senatus, -ús, m (senate)
lego, -ere, legi, lectum (read)
liber, libri, m (book)
clarus, -a, -um (famous)
poeta, -ae, m (poet)
Vergilius, -i, m (Vergil)
de + ablative (about)
Aeneas, -ae, m (Aeneas)
tum (then)
scio, -ire, -ivi, -itum (know)
multus, -a, -um (much, many)
historia, -ae, f (history)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
aliquot (some)
pulcher, -chra, -chrum (beautiful)
poema, -atis, n (poem)
et (and)
monstro, -are, -avi, -atum (show)
versus, -ús, m (verse)
Seneca, -ae, m (Seneca)
quia (because)
cupio, -ere, -ivi, -itum (wish)
noster, -tra, -trum (our)
opus, -eris, n (work)
video, -ére, vidi, visum (see)
Nero, -onis, m (Nero)
hodie (today)
Augustus, -i, m (Augustus)
olim (once)
primus, -a, -um (first)
princeps, -cipis, m (emperor)
etiam (even)
audio, -ire, -ivi, -itum (hear)
suus, -a, -um (his)
sermo, -onis, m (speech)
censor, -oris, m (censor)
relinquo, -ere, -liqui, -lictum (leave)
curia, -ae, f (curia)
pater, -tris, m (father)
magistratus, -ús, m (magistrate)
aedificium, -i, n (building)
ubi (where)
maneo, -ére,-nsi, -nsum (stay)
usque ad + accusative (until)
sextus, -a, -um (sixth)
hora, -ae, f (hour)
dies, -ei, m (day)
si (if)
miles, -itis, m (soldier)
Pompeius, -i, m (Pompey)
bello, -are, -avi, -atum (fight)
vehemens, -entis (vehement)
Caesar, -aris, m (Caesar)
non (not)
vinco, -ere, vici, victum (win)
puto, -are, -avi, -atum (think)
dico, -ere, dixi, dictum (say)
manus, -ús, f (hand)
amo, -are, -avi, -atum (love)
ita (so)
quaero, -ere, quaesivi, -itum (ask)
quid (what)
sapiens, -entis m/f (the wise one)
Lentulus, -i, m (Lentulus)
dico, -ere, dixi, dictum (say)
civis, -is m/f (citizen)
rogo, -are, -avi, -atum (ask, request)
Servilia, -ae, f (Servilia)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
pulcher, -chra, -chrum (nice)
familia, -ae, f (family)
nobilis, -e (noble)
iuvenis, -e (young)
video, -ére, vidi, visum (see)
vetus, -eris (old)
in + ablative (in)
hortus, -i, m (garden)
Pompeius, -i, m (Pompey)
magnus, -a, -um (great)
Iulia, -ae, f (Iulia)
dico, -ere, dixi, dictum (say)
velox, -ocis (quick)
pius, -a, -um (patriotic)
homo, -inis, m (man)
Romanus, -a, um (Roman)
populus, -i, m (people)
semper (always)
laudo, -are, -avi, -atum (praise)
virtus, -utis f (virtue)
pietas, -atis f (loyalty)
tum (then)
urbanus, -a, -um (gentle)
num (if, whether)
fidelis, -e (faithful)
defendo, -ere, -endi, -ensum (defend)
patria, -ae, f (fatherland)
iocosus, -a, -um (funny)
narro, -are, -avi, -atum (tell)
de + ablative (about; on)
eventus, -ús, m (event)
quartus, -a, -um (fourth)
Novus, -a, -um, Romanus, -a, um (Nova Roman)
ludus, -i, m (game)
finio, -ire, -ivi, -itum (finish)
hodie (today)
senatus, -ús, m (senate)
iubeo, -ere, iussi, iussum (order)
civis, -is mf (citizen)
beatus, -a, -um (happy)
celebro, -are, -avi, -atum (celebrate)
mirabilis, -e (admired)
invictus, -a, -um (invincible)
cum + ablative (with)
Latinus, -a, -um (Latin)
certamen, -inis, n (competition)
et (and)
varius, -a, -um (various)
alius, -a, -ud (other)
tranquillus, -a, um (calm)
lego, -ere, legi, lectum (read)
liber, libri, m (book)
sed (but)
clamo, -are, -avi, -atum (shout)
suus, -a, -um (his)
frater, fratris f (brother)
cado, -ere, cecidi, casurus (fall)
de + ablative (off)
arbor, -oris, f (tree)
Graecus, -a, -um (Greek)
nauta, -ae, m (sailor)
erro, -are, -avi, -atum (roam)
per + accusative (through)
multus, -a, -um (much, many)
mirabilis, -e (wonderful)
terra, -ae, f (land, country)
sed (but)
numquam (never)
video, -ere, vidi, visum (see)
rex, regis, m (king)
regina, -ae, f (queen)
censor, -oris, m (censor)
advenio, -ire, -veni, -ventum (arrive)
in + accusative (into, to)
curia, -ae, f (curia)
num (if, whether)
bonus, -a, -um (good)
senator, -oris, m (senator)
decerno, -ere, decrevi, -cretum (decide)
iam (already)
de + ablative (about)
omnis, -e (all)
res, rei, f (thing)
et (and)
cur (why)
relinquo, -ere, -liqui, -lictum (leave)
aedificium, -i, n (building)
Romanus, -a, -um (Roman)
senatus, -ús, m (senate)
heri (yesterday)
Caesar, -aris, m (Caesar)
oppugno, -are, -avi, -atum (attack)
primus, -a, -um (first)
cohors, -ortis f (cohort)
Pompeius, -i, m (Pompey)
vinco, -ere, vici, victum (win)
quamquam (although)
miles, -itis, m (soldier)
bello, -are, -avi, -atum (fight)
vehemens, -entis (vehement)
finio, -ire, -ivi, -itum (finish)
epistula, -ae, f (letter)
imperator, -oris, m (commander)
Lucius, -i, m; Lucullus -i, m (Lucius Lucullus)
respondeo, -ere, -ndi, -nsum (answer)
quaestio, -onis, f (question)
amo, -are, -avi, -atum (love)
tamen (but... nevertheless)
nunc (now)
Cicero, -onis, m (Cicero)
intro, -are, -avi, -atum (enter)
cella, -ae, f (room)
quid (what)
Pompeius, -i, m (Pompey)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
Caninus, -i, m (Caninus)
Caupo, -onis, m (Caupo)
Demetria, -ae, f (Demetria)
Lupus, -i, m (Lupus)
Pacidus, -i, m (Placidus)
Popillia, -ae, f (Popillia)
Silvanus, -i, m (Silvanus)
Volusus, -i, m (Volusus)
facio, -ere, feci, factum (do)
noster, -tra, -trum (our)
audio, -ire, -ivi, -itum (hear)
miles, -itis, m (soldier)
Pompeius, -i, m (Pompey)
bello, -are, -avi, -atum (fight)
vehemens, -entis (vehement)
nescio, -ire, -ivi, -itum (do/does not know)
cur (why)
Caesar, -aris, m (Caesar)
vinco, -ere, vici, victum (win)
Brutus, -i, m (Brutus)
Cassius, -i, m (Cassius)
defendo, -ere, -fendi, -fensum (defend)
et (and)
libertas, -atis, f (freedom)
mos, moris, m (tradition, custom)
civitas, -atis, f (state, citizenry)
Roma, -ae, f (Rome)
Curio, -onis, m (Curio)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
epistula, -ae, f (letter, mail)
Cicero, -onis, m (Cicero)
de + ablative (about)
eventus, -ús, m (event)
in + ablative (in)
senatus, -ús, m (senate)
Caesar, -aris, m (Caesar)
saluto, -are, -avi, -atum (salute)
Pompeius, -i, m (Pompey)
sed (but)
non (not; no)
quia (because)
ira, -ae, f (anger, ire)
invado, -ere, -vasi, -vasum (invade)
cor, cordis n (heart)
vir, viri, m (man)
dico, -ere, dixi, dictum (say)
oppugno, -are, -avi, -atum (attack)
solum (only)
cupio, -ere, -ivi, -itum (wish)
deleo, -ere, -evi, -etum (destroy, delete)
hodie (today)
femina, -ae, f (woman)
dies, -ei, m/f (day)
puella, -ae, f (girls)
mulier, -eris, f (lady, adult woman)
flos, floris, m (flower)
pius, -a, -um (dutiful)
Brutus, -i, m (Brutus)
strenuus, -a, -um (vigorous)
defendo, -ere, -fendi, -fensum (defend)
libertas, -atis, f (freedom)
carus, -a, -um (dear)
Romanus, -a, um (Roman)
populus, -i, m (people)
noster, -tra, -trum (our)
amicus, -, m (friend)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
diligens, -entis (diligent)
epistula, -ae, f (letter, mail)
Caecilia, -ae, f; Metella, -ae, f (Caecilia Metella)
uxor, -oris, f (wife)
Marcus, -i, m; Licinius, -i, m; Crassus, -i, m (Marcus Licinius Crassus)
Gaius, -i, m; Scribonius, -i, m; Curio, -onis, m (Gaius Scribonius Curio)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
de + ablative (about)
multus, -a, -um (much, many)
eventus, -ús, m (event)
in + ablative (in)
Romanus, -a, um (Roman)
senatus, -ús, m (senate)
Gaius, -i, m; Caesar, -aris, m (Gaius Caesar)
cupio, -ere, -ivi, -itum (wish)
saluto, -are, -avi, -atum (salute)
clarus, -a, -um (famous)
consul, -is, m (consul)
Gnaeus, -i, m; Pompeius, -i, m (Gnaeus Pompeius)
liberalis, -e, (generous)
sed (but)
non (not; no)
pontifex, -ficis, m; maximus, -i, m (pontifex maximus, supreme pontiff)
quia (because)
ira, -ae, f (anger, ire)
asper, -era, -erum (rough)
invado, -ere, -vasi, -vasum (invade)
cor, cordis n (heart)
tristis, -e (bitter, sad)
vetus, -eris (old)
vir, viri, m (man)
dico, -ere, dixi, dictum (say)
iratus, -a, -um (angry)
oppugno, -are, -avi, -atum (attack)
solum (only)
cupio, -ere, -ivi, -itum (wish)
deleo, -ere, -evi, -etum (destroy, delete)
res, -ei, f; publica, -ae, f (republic)
superbus, -a, -um (proud)
celebro, -are, -avi, -atum (celebrate)
quartus, -a, -um; decimus, -a, -um (fourteenth)
anniversarium, -, n (anniversary)
meus, -a, -um (my, mine)
Novus, -a, -um, Romanus, -a, um (Nova Roman)
in + ablative (in)
ludus, -i, m (game)
scio, -ire, -ivi, -itum (know)
multus, -a, -um (much, many)
mulier, -eris, f (lady, adult woman)
sed (but)
invenio, -ire, -veni, -ventum (find)
numquam (never)
optimus, -a, -um (perfect)
Popillia, -ae f (Popillia)
et (and)
Maria, -ae f (Maria)
lentus, -a, -um (slow)
descend, -ere, -scendi, -scensum (walk down)
in + accusative (to, into)
forum, -i, n (square, forum)
cum (when)
subito (suddenly)
consisto -sistere -stiti –stitum (stop)
quia (because)
felis, -is, f (cat)
curro, -ere, cucurri, cursum (run)
trans + accusative (across)
via, -ae, f (street)
cum (when)
decerno, -ere, decrevi, -cretum (decide)
incipio, -ere, -cepi, -ceptum (start)
noster, -tra, -trum (our)
cena, -ae, f (dinner)
hospes, -itis, mf (guest)
iam (already)
bibo, -ere, bibi, bibitum (drink)
omnis, -e (all)
vinum, -i, n (wine)
cano, -ere, cecini, cantum (sing)
hilarus, -a, -um (cheerful)
carmen, -inis, n (song)
Latinus, -a, -um (Latin)
malus, -a, -um (bad)
senator, -oris, m (senator)
vehemens, -entis (vehement)
oppugno, -are, -avi, -atum (attack)
Marcus, -i, m; Tullius, -i, m; Cicero, -onis, m (Marcus Tullius Cicero)
iratus, -a, -um (angry)
oratio, -onis, f (speech)
heri (yesterday)
quamquam (although)
defendo, -ere, -endi, -ensum (defend)
res, -ei, f; publica, -ae, f (state, republic)
suus, -a, -um (his)
sententia, -ae, f (proposal)
incipio, -ere, -cepi, -ceptum (start)
scribo, -ere, scripsi, scriptum (write)
suus, -a, -um (his)
liber, libri, m (book)
de + ablative (about; on)
natura, -ae, f (nature)
deus, -i, m (god)
finio, -ire, -ivi, -itum (finish)
ceterus, -a, um (other, the rest of)
officium, -i, n (duty)
tandem (at last)
habeo, -ere, -bui, -bitum (have)
liber, -era, -erum (free)
tempus, -oris, n (time)
Personal tools