HU:Rekonstrukcionizmus

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

SPQR-BLACK.JPG
IN·MEMORIAM·A·TVLLIAE·SCHOLASTICAE·AVGVSTAE·PRINCIPIS·SENATVS·CENSORIS·IIII·CONSVLIS·II·PRAETRICIS


 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

Noha Nova Roma minden egyes polgárának lelkiismereti szabadságára van bízva, hogy magánéletében milyen világnézetet vagy vallást követ, egyesületünk hivatása azonban, hogy a Religio Romana, az ókori római vallás közösségi rítusait rekonstruáljuk. Ennek megfelelően a következőkben áll a mi vallási rekonstrukcionizmusunk:

 • A kereszténység előtti római istenségek és misztériumvallások tisztelete.
 • Az ősök kultuszának ápolása, a Larok és a Di Penates tisztelete. Modern kontextusban ez a család fontosságának hangsúlyozását jelenti a legtágabb értelemben.
 • Élő kötődés Róma múltjához. Törekszünk történelmileg (és a mitológiailag) annyira hitelesek lenni, amennyire csak a fennmaradt bizonyítékok engednek minket. Amikor a bizonyítékok hiánya vagy a modern körülmények szükségessé teszik, hogy valami újat vezessünk be, akkor mindig figyelembe veszük:
  • hogy a lehető legjobban illeszkedjék abba a képbe, amit eddigi ismereteink alapján tudunk a kalsszikus kori rómaiakról,
  • és világossá teszük, hogy mi az, ami pusztán a források hiánya miatt bevezettett jelenkori újítás. Helytelenítjük az olyan kísérleteket, amikor modern kori újításokat az ősi hagyomány részeként kívánnak beállítani.
 • A klasszikus római vallás megértésének kiegyensúlyozott megközelítése, amely egyránt támaszkodik a legújabb tudományos kutatások eredményeire és a vallásos inspirációra, a kettőt egymással fel nem cserélve.
 • Nyitottság. Bár mélyen tiszteljük a rómaiak elfogultságát a genealogia iránt, mi nem támaszkodunk genealógiára vagy földrajzi elvekre annak meghatározásában, hogy ki római és ki nem.
 • A nők jogainak tiszteletben tartása.
 • Erkölcsi alapelvek követése, mint őszinteség, becsület, személyi felelősség és a többi római erény.

Mi az, amivel nem foglalkozunk?

Mivel történelmi hitelességre törekszünk, a Religio Romana közösségi rítusai nem foglalnak magukba olyanokat, mint:

 • Ceremoniális mágia vagy más hasonló hagyományok mint például a Wicca.
 • Itáliai witchcraft, az úgynevezett Stregha.
 • Eklekticizmus (különböző vallási hagyományok kombinálása a római vallással).
Personal tools