Senatvs Consvlta

Approval of the Proposed Sodalitas Latinitatnus

Proposal for the Sodalitas Latinitatis
Date: Sun, 28 May 2000 02: 20: 33 -0400
Avete Consules

We, the Latinists of Nova Roma, in order to further the love, knowledge and use of the Latin Langauge and the appreciation of its Literature, do hereby under the eyes of the Di Romani submit to you, for approval of the Senate of Nova Roma, this proposal to establish our Sodalitas ad maiorem Latinitatis gloriam.

Biographical information of the founding tresviri

Marcus Apollonius Formosanus, Pensylvanianus, nunc in Polonia constanter habitans, LI annos natu, Lector Linguarum Anglici, Esperantici Latinique in Instituto Linguistico Universitatis Studiorum Mickieviczianae, Posnaniae,Paterfamilias Gentis Apolloniae, Civis Novae Romae

Marcus Apollonius Formosanus, Native of Pennsylvania, now constantly residing in Poland, 51 years of age, Lecturer in the English Esperanto and Latin Languages in the Institute of Linguistics of Adam Mickiewicz University, Poznan, Paterfamilias of the Gens Apollonia, Citizen of Nova Roma

Caius Marius Merullus bostoniensis nunc in Nova Terra Belgarum Americana habitans XXX annos natu habeo Administratori laboro privatae societatis cuius negotium est educatio et consilium praebendum ad dispensationem firmarum Notam perfectam accepi in latino examine californiense anno MCMLXXXVIII Censor Suffectus Senator accensus consularis rogator anno Cermanici dictaturae et Palladii Sullaque consulatus Paterfamilias Mariae gentis

Gaius Marius Merullus, Bostonian now living in New Hampshire, thirty years old I work as administrator of a private training and management consulting company. I got a perfect score on the California Achievement Test in Latin in 1988. (Cursus)

Gaius Cordius Symmachus, Arcansiensis (in Unitis Statibus), et programmator sum. Sex et viginti annos natus sum. Baccalaureus artium sum in tria studia. Studia illa sunt scientia computatralis, lingua Germanica, et studia Graeca Romanaque. Universitate Arcansiensi studeo litteris comparativis ut magister artium sim.

I am Gaius Cordius Symmachus (aka Chad Michael Kieffer), an Arkansan (in the U.S.), and a computer programmer. I'm twenty-six years old. I have a bachelor of arts degree in three fields. Those fields are computer science, German, and classical studies. I'm studying comparative literature for a master's degree at the University of Arkansas.

Natus in Provincia Quebecensi, Adrianus Arius Acadianus Draco primo in seminarium Societatis Iesu intravit et studia vitaque theologica passus est, postea in monasterium Christianum Orthodoxum sub metochio ("possessio subligata") Sancti Pauli, Sancti Montis (Agion Oros). Post paucos annos, et monasterium et fidem christicolarum magno cum gaudio renuntiavit, et studiaphilologica philosophicaque in Universitatibus studiorum Montrealensi, Vermontensi, Harvardensi et Alaskensi consummavit. Nunc in California habitat, in iure familiali laborans.

Born in the Province of Quebec, Adrianus Arius Acadianus Draco first entered a seminary of the Society of Jesus and underwent theological studies and the life there; afterwards in the Christian Orthodox Monastery of the Holy Mountain (Hagios Oros) under the metochi (monastic dependency) of Saint Paul. After a few years, he with great joy renounced both the monastery andthe Christian faith, and completed philological and philosophical studies in the Universities of Montreal, Vermont and Alaska, and Harvard University. Now he lives in California, working in the field of family law.

Magna cum reverentia,
M Apollonius Formosanus
C Marius Merullus,
C Cordius Symmachus
A C Draco

SENATUS CONSULTUM
de Sodalitate Latinitatis approbanda

This Senatus Consultum establishes the Sodalitas Latinitatis("The Latin Sodalitas"), a summary of the mission and activities of which is presented below.

Senatus Novae Romae hoc consulto Sodalitatem Latinitatis statuit cuius summarium finium et actionum sequitur:

I. Name and Affiliation

The official name of this Sodalitas shall be in Latin "Sodalitas Latinitatis Novae Romae" and in English "The Latin Sodalitas of Nova Roma". The Sodalitas shall be an integral part of Nova Roma and function under the guidance and protection of its gods, laws and magistrates. Its principal official language shall be Latin, but it reserves the right to use other languages in its labours and communications.

I Apellatio et Coniunctio

Appelatio huius sodalitatis erit Latine "Sodalitas Latinitatis Novae Romae" et Anglice "The Latin Sodalitas of Nova Roma". Sodalitas erit Novae Romae pars indivisibilis et se sub ductu et fide eius deorum et legum et magistratuum geret. Illius lingua prima erit Latina sed ius aliis linguis utiendi servat in operibus et communicationibus

II. Aims and Functions.

The Sodalitas shall exist for the purposes of:

1. - providing the magistrates, Senate and people of Nova Roma with an organised body capable of providing counsel on matters relating to Latin Language and Literature, including the supplying of translations for materials which it is desirable for Nova Roma to present in Latin form.

2. - providing free education and research resources with respect to Latin Language and Literature to the citizens of Nova Roma and to the world by means of the Internet.

3. - providing a place where Nova Roman citizens can exchange information, criticism and encouragement with respect to the study and creation of Latin Literature.

4. - providing, in conjunction with other sodalitates and under the guidance, where applicable, of the Senate of Nova Roma, a body capable of establishing relations with Latinist scholars and organisations beyond Nova Roma and so extend Nova Roman influence and the opportunities for serious collaboration in the exploration and dissemination of Roman and Latin culture.

5. - generally encouraging and fostering the study and use of the perennially living Latin language in Nova Roma and the world.

II Fines et Actiones

Sodalitas pro his causis exstabit:

i. ut praebeat societatem magistratibus Senatui Populoque Novae Romae aptam ad consilium praebendum in rebus ad Latinam linguam et litteras pertinentibus, comprehendens et versiones Latinas praebendas materiarum quae Novae Romae opus est Latine praebere.

ii. ut praebeat gratis eruditionem et facultates ad doctrinam Latinae linguae litteraeque civibus Novae Romae et mundo Interrete

iii. ut praebeat locum quo cives Novoromani nuntia et iudicia et adhortationes de studio et creatione Latinarum litterarum inter se mutent.

iv. ut cum aliis Novoromanis sodalitatibus et sub ductu cum necesse sit Senatus Novae Romae praebeat societatem quae cum Latinistis doctis et sodaliciis Latinistarum extra Novam Romam queat commercium instituere ut auctoritas Novoromanae et opportunitates ad collaborationem seriosam civilis Romani Latinique cultus explorandi disseminandique gratia.

v. ad summam hortandi et sustinendi usus sempiterne viventis Latinae linguae Novae Romae et in toto orbe terrarum.

III. Membership

1. Membership as sodales is open to all current citizens of Nova Roma and those who have applied for Nova Roman citizenship and are awaiting naturalisation. It shall be automatically granted to all who apply in the manner to be determined by the Tresviri and any by-laws relating thereto passed by the membership. The Sodalitas shall not discriminate in the granting membership by age, sex, race, religion or country of residence.All references to officers in the masculine grammatical gender in this document are to be taken as referring equally to female incumbents.

2. The Tresviri of the Sodalitas may exceptionally approve non-citizens of Nova Roma for membership at their collegial discretion. Such members shall be referred to as amici sodalitatis, and enjoy voting rights as described in the Lex Fundamentalis. Sodales shall be eligible to run for the office of tresvir to administer the sodalitas as described in the Lex Fundamentalis.

3. No fee shall be required for membership in the Sodalitas.

4. Students in the Sodalitas's educational programmes are not automatically members of the Sodalitas or required to become such.

III Participes

i Omnibus civibus et ad civitatem petentibus Novae Romae fieri sodales licebit. Status sodalis dabitur omnibus qui eo modo a tribusviris et additionibus Legi Fundamentali a participibus sanctis petant. Sodalitas contra neminem discrimen faciet aetate, sexu, natione vel religione neque loco vivendi. Omnes appellationes administratorum masculini generis in LegeFundamentali intelligendae sunt aeque appellantes femineis administratricibus.

ii. Sodalitatis tribusviris exceptionaliter approbare peregrinos Novae Romae ut participes sint licebit.Tales participes apellabuntur amici sodalitatis et suffragio utientur ut Lex Fundamentalis quae rogantibus senatoribus dabitur describit. Sodalibus tantum ambire in munus triumviri licebit secundum Legem Fundamentalem.

iii. Nulla merces solvenda est a petente in participem Sodalitatis.

iv. Qui sub ductu Sodalitatis discent aestimabuntur nec sodales nec amici, neque de eis quaeretur fieri sodales amicive

IV. Officers

The officers of the society shall be the Tresviri. They shall be drawn from the sodales and have the following administrative functions:

1. Moderator. One of the Tresviri shall be elected by his peers to act as the titular head of the Sodalitas. He shall co÷rdinateits activities and be its primary spokesman to the magistrates, Senate and People of Nova Roma.

2. Scriba. One of the Tresviri shall be elected by his peers for the keeping of the membership lists, acceptance of new sodales and amici, and such other clerical duties as the Tresviri may collegially assign.

3. Magister Sermonis. One of the Tresviri shall be elected by his peers for the maintenance of the official electronic mail list and for the maintenance of sedate and courteous debate by its users. 4. Praeceptor. One of the Tresviri shall be elected by his peers for the creation and organisation of educational materials with respect to Latin Language and Literature.

5. Retiarius. One of the Tresviri shall be elected by his peers to maintain all Internet pages directly under the control of the Sodalitas and not the responsibility of other Tresviri.

6. Three Redactores. Whenever more than three Tresviri are elected to serve in office concurrently, they shall elect three of their colleagues to beresponsible for the final correction and approval of all Latin translations and compositions produced in common by the Sodalitas. Two Redactores must officially approve the linguistic quality and correctness of such materials before they are released.

7. Rogator. One of the Tresviri shall be elected by his peers to be responsible for the organisation and counting of votes.

IV Administratores

Administratores Sodalitatis erunt Tresviri. E sodalibus eligentur et habebunt officia administrandae Sodalitatis ut infra: Moderator. Unus e tribusviris a suis collegis eligetur sui gerendi ut praesidis nomine Sodalitatis causa. Omnes Sodalitatis actiones cohibebit et pro ea cum magistratibus, Senatu Populoque Novae Romae colloquetur.

Scriba. Unus e tribusviris a suis collegis eligetur sustinendorum alborum sodalium amicorumque causa et approbationis novorum causa et pro aliis facendis quae collegium triumvirorum assignet.Magister Sermonis. Unus e tribusviris a suis collegis eligetur sustinendae electronicarum litterarum indicis et sustinendae disceptationis comis placidaeque causa.

Praeceptor. Unus e tribusviris a suis collegis eligetur ad creationem et ordinationem rerum pro eruditionis in lingua litterisque Latinis.

Retiarius. Unus e tribusviris a suis collegis eligetur ad omnes interretiales paginas Sodalitatis quas alii administratores non praestent sustinendas.

Redactores tres. Cum plures quam tres tresviri simul munus funguntur, tres e suis collegis eligent quibus ratio reddenda est de ultima correctione et approbatione omnium conversorum Latinorum factorumvel scripturum Latinarum factarum a Sodalitate in commune. Necessarie erit ut duo Redactores publice proprietatem de ratione linguae et rectitudinem talium effectorum approbent ante quam haec mittantur.

Rogator. Unus e triumviris a suis collegis eligetur ad suffragia instituenda et computanda

V. Elections and Tenure in Office

1. The Tresviri shall be elected by the entire membership, including sodales and amici, during the ten days following the Ides of February, and shall take office on the Calends of March. The term of office shall be one year.

2. In the case of the first elections after the founding of this Sodalitas, the voting shall take place at the time set by the founding Tresviri, and the term of office shall be until the end of the following February.

3. None of the Tresviri can hold more than three of the aforementioned administrative functions simultaneously, not the positions of Moderator and Magister Sermonis.

V Suffragia et Possessio Officii

i. Tresviri ab omnibus sodalibus amicisque decem diebus post Idus Februarias eligentur et in officium inaugurabuntur Kalendis Martiis. Unum annum munus fungiuntur

ii. In casu primorum suffragiorum post Sodalitatem conditam suffragia die a tempororariis tribusviris statuta dabuntur et primi electi munus fungentur ad pridiem Kalendas Martias.

iii. Nullo triumviro licebit plus quam tria ex officiis supra scriptis tenere simul neque munera Moderatoris atque Magistri Semonis.

Item Passed; Yes-13; No-0; Abstain-0
06/30/2000

Senatus Consulta | Tabularivm | Main Page | Master Index