HU:Res publica Novae Romae

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

SPQR-BLACK.JPG
IN·MEMORIAM·A·TVLLIAE·SCHOLASTICAE·AVGVSTAE·PRINCIPIS·SENATVS·CENSORIS·IIII·CONSVLIS·II·PRAETRICIS


 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

Nova Roma célkitűzése az ókori római kultúra tanulmányozása és restaurálása. A Város alapításától Kr. u. 330-ig, mikor megszünt a Birodalom közigazgatási központja lenni, Róma fektette le a modern nyugati civilizáció alapjait. Az Örök Város után 2750 évvel történt alapítása óta Nova Roma arra törekszik, hogy újra elhozza civilizációnk klasszikus aranykorát, nem karddal és légiókkal, hanem ismeretterjesztéssel és erkölcsi példamutatással.

Köztársaság és Egyesület

A Nova Római Köztársaság jogilag egy az Egyesült Államokban Nova Roma Inc. néven törvényesen bejegyzett közhasznú kulturális egyesületként működik. A Köztársaság intézményei és polgári élete valamint az Egyesület szervezeti felépítése és kifejtett tevékenysége egy és ugyanaz.

További információ: GYIK.

Provinciae - Provinciák
Nova Roma számos provinciára tagozódik. Egy provincia magában foglalhat egy vagy akár több valóságos országot is, de olykor egyetlen országon belül több provincát kelett kialakítanunk. E proviciák nem szövetségi államok, mint az USA vagy Németország államai, hanem csupán a Szenátus által létrehozott közigazgatási egységek. A Szenátus, a Lex Vedia Provincialis hatálya alatt, bármikor felállíthat egy új provinciát vagy összevonhat már létező provinciákat egy Senatus Consultummal. A Szenátusnak áll jogában az is, hogy kinevezzen vagy leváltson kormányzókat.
Aerarium Saturni - Pénzügyi dokumentumok
A nova római Aerarium Saturni szolgál valamennyi hivatalos pénzügyi dokumentumaink megőrzésére. Minden hivatalos dokumentum és a quaestorok kincstári elszámolásai mindenki számára elérhetőek és bármikor megtekinthetőek.
Nova Roma története
Olvassa végig Nova Roma Évkönyveit az alapítástól (Fl. Vedio M. Cassio cos. MMDCCLI a.u.c.) napjainkig!
Magisztrátusok és szenátorok

Évente megválasztott tisztségviselőink a végrehajtó hatalmat képviselik Nova Romában. A nova római magisztrátusok a lehető leghívebben követik a késő köztársaság-kori római államszervezetet.

A szenátorokat a censorok nevezik ki. Szenátusunk is késő köztársasági modellen alapul.
Törvények, rendeletek és az alkotmány
Nova Roma jogrendje az ókori Róma jogrendszerén alapszik.
Personal tools