Aedilitas curulis MMDCCLXI - Edict n°61-08

From NovaRoma
Jump to: navigation, search
AC-2logo.png This page is maintained under authority of the Aediles Curules


- PMA 61-08 on the organization of the Magna Mater Fund


Contents

ENGLISH: EDICT n°61-08


Aed. Cur. Memmius EDICT (n° 61-08) concerning the organization of Magna Mater Project


In view of my previous edict n° 61-07 on the management of the aedilician fund (Edictum de regimine aerarii aedilicii), that the present text specifies,


Edict :


Article 1 : Management of Magna Mater Project

The Magna Mater Project is lead either directly by the aediles, or by a specially assigned scriba, called « Coordinator ».As every scriba aedilicius, the Coordinator works under the responsibility of the curule aediles. (S-)he may, if the aediles agree, take part to the communication on the Project with the Senate. The coordinator has the same mission and tasks than every project leader, applied naturally to the specificities of Magna Mater Project.

For year 2761 a.u.c. (2008 c.c.), and in application of aedilician edict n° 61-07 March 2761, a.d. Kal. Apr. XVI, (17/03/2008), Aedile P. Memmius Albucius takes the direct responsibility of Magna Mater Project.


Article 2 : Organization of Magna Mater Project

Aedilie Memmius is assisted in 2761/2008 by a Project team composed of members of aedilician cohors, of a delegate of the consuls, and of qualified personalities, chosen for their experience, skills and involvement, specially for Magna Mater Project.

The Project team is chaired and managed by aedile P. Memmius Albucius or, exceptionally in case of not avaibility, by a delegate member of the aedilitas specially designed for this task.


Article 3 : Organization of Magna Mater Collegium

1. The Magna Mater Collegium is composed of twelve members :

 • P. Memmius Albucius, curule aedile

Members of aedilician cohors :

 • L. Vitellius Triarius, quaestor, who will specially watch on Magna Mater Project finances along with aed. Memmius, and assist him when needed in reporting to the Senate;
 • G. Marcius Crispus, scribe
 • Q. Valerius Poplicola, scribe

Delegate of the consul :

 • Eq. Iunia Laeca, quaestor.

Qualified personalities, ex qualities :

 • Fr. Apulus Caesar, consularis, former aedile and Praefectus Italiae
 • M. Iulius Perusianus, former aedile and praetor, currently in charge of MMP European account
 • T. Iulius Sabinus, consul, former coordinator, former aedile
 • C. Fabius Buteo Quintilianus, censorius, former aedile and founder of Magna Mater Project
 • Gn. Equitius Marinus, censorius, for his wide knowledge of Nova Roma laws and society, and of the American one
 • C. Curius Saturninus, former pl. Aedile, for his involvement in issuing several promotion products on Magna Mater Project (dvd, business cards, t-shirts..)
 • O. Fabius Montanus, for his technical skills, and who is currently in charge of Magna Mater Project web site.

2. The Magna Mater Collegium meets every two months on Idus (15th) at 22:30 Rome time, except in August 2761 a.u.c.. The meeting may last two days in the frame of a Yahoo! List, or a few hours inside a real time messenger platform. The August meeting will take place during the Conventus Daciae, at a day which will be specified later.

3. The Magna Mater Collegium meets on a agenda proposed by the aedile or his representative and sent to the members at least one week before the meeting. The items discussed are relative to every matter concerning the Project, specially its definition, its main lines, its budget, its global strategy, its development, the actions already undertaken and how they are made, etc..


Article 4 : Enforcement of the Edict

Every Nova Roman public officer and her/his departement must, as far as each one is concerned, enforce the present edict, which will be published in the Tabularium Novae Romae at the following address and in Nova Roma Yahoo! relevant lists:


Issued in Cadomagus, Gallia, Kal. Apr. MMDCCLXI a.u.c. (1st April 2008 c.c.) during the consulate of M. Moravius Piscinus Horatianus and T. Iulius Sabinus.


LATINE: EDICTUM n° 61-08


Edictum (n° 61-08) Aed. Cur. Memmii de institutione Magnae Matris Proiecti


Quod spectat ad meum prius edictum n° 61-07 de regimine aerarii aedilicii, scriptum hoc explicat.


Edictum:


Articulus 1 : Administratio Magnae Matris Proiecti

Magna Mater Proiectum aut ab aedilibus ipsis aut a scribá quodam praeposito qui "coordinator" vocetur administratur. Sicut omnes scribae aedilicii, Coordinator sub auctoritate aedilium curulium operatur. Qui aedilibus consentientibus partem agendi de Proiecto cum senatu capere potest. Coordinator eandem legationem et officia eadem habet quam omnes proiectorum rectores, quae scilicet ad specialitates Magnae Matris Proiecti attineant.

Ad annum 2761 a.u.c. (2008 AD), quodque ad edictum aedilicium n° 61-07 Martii 2761, a.d. Kal. Apr. XVI, (17/03/2008), Aedilis P. Memmius Albucius ipse potestatem directam super Magnam Matrem Proiectum exercet.

Articulus 2 : Organizatio Magnae Matris Proiecti

Aedilis Memmius anno 2761/2008 adiuvatus erit abs consilio Proiecti composito a membris Cohortis Aediliciae, delegati consulum, et personis peritis, electis propter experientiam scientificam, scientiam et longam causae Proiecti associationem eorum.

Consilium Proiecti regitur et administratur ab aedile P. Memmio Albucio vel, si omni modo ille adesse non posset, a membro aedilitatis huic officio delegato.


Articulus 3 : Organizatio Collegii Magnae Matris Proiecti

1. Collegium Magnae Matris ex his membris constat:

 • P. Memmius Albucius, aedilis curulis

Membra cohortis aediliciae :

 • L. Vitellius Triarius, quaestor, qui aerarium Magnae Matris Proiecti cum aedile Memmio custodit eumque si necessarium est adiuvat Senatui referentem;
 • G. Marcius Crispus, scriba
 • Q. Valerius Poplicola, scriba

Delegata consularis :

 • Eq. Iunia Laeca, quaestrix.

Personae periti :

 • Fr. Apulus Caesar, consularis, aedilicius et praefectus Italiae
 • M. Iulius Perusianus, aedilicius, praetorius, custos aerarii Europaei MMP
 • T. Iulius Sabinus, consul, coordinatorius, aedilicius
 • C. Fabius Buteo Quintilianus, censorius, aedilicius, conditor Magnae Matris Proiecti
 • Gn. Equitius Marinus, censorius, vir peritissimus legum Novarum Romanarum et societatis, praesertim Amaricanae
 • C. Curius Saturninus, aedilicius plebis, pro associatione eius in faciendo multa producta divulgativa de Magnae Matris Proiecto (dvd, business chartae, t-shirts...)
 • Op. Fabius Montanus, pro scientia sua technica, qui custos paginae electronicae Proiecti Magnae Matris nunc est.

2. Collegium Magnae Matris omnium alterorum mensium Idibus 22:30 tempore Romano convenit, praeter Sextilem 2761 a.u.c.. Conventus per duos dies habetur in indice Yahoo!, aut paucas per horas in temporis realis messenger sessione. Conventus Sextilis in Conventu Dacico die qui mox specificetur habebitur.

3. Collegium Magnae Matris pro rebus agendis ab aedile aut eius delegato propositis convocatur, quae res agendae ad membra Collegii missae sint oportet septem diebus ante conventum. Quaestiones disputatae referuntur ad quascunque res Proiectum spectantes, praesertim ad definitionem, directionem primariam, res fiscales, strategiam globalem, processum, acta iam suscepta et quomodo ea efficiantur etc.

Articulus 4 : Effectus huius edicti

Omnes magistratus Novi Romani et eorum officia, ut ii singuli spectantur, hoc edictum efficere debent, quod in Tabulario Novae Romae annuntiatum erit, indicibusque electronicis propriis, hic:


Edictum est Cadomagi, in Gallia, Kal. Apr. MMDCCLXI a.u.c. M. Moravio Piscino Horatiano T. Iulio Sabino coss.


Return to Aedilitas curulis MMDCCLXI
Personal tools