HU:Via Romana

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

A Nova Romanitas jelenti azt az életszemléletet, mikor a római kultúra valamennyi aspektusának tudományos igényű tanulmányozásán és gyakorlati megvalósításán keresztül eredményképpen magunk is igazi rómaivá válhatunk. A via Romana része az is, hogy polgáraink római neveket viselnek közösségünkben.Personal tools