HU:Saturnus

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

SPQR-BLACK.JPG
IN·MEMORIAM·CN·CORNELI·LENTVLI·ALEXANDRI·IMPERATORIS·CENSORIS·CONSVLIS·PROCONSVLIS·PATRIS·PATRIAE


 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

Szaturnusz az egyik legősibb római isten. A vetés, a vetõmag istene, a könyörtelen idõ jelképének tekintették. A görög mitológiabeli titánnal, Kronosszal azonosították; aki apját Caelust (Uránoszt) megcsonkítva, feleségül véve saját leánytestvérét Rheiát került az égi trónra; és akinek azt jósolták, hogy egyik fia fogja megfosztani a trónjától. Ezért valamennyi gyermekét alighogy megszülettek sorjában lenyelte, így akarván elkerülni a jóslat beteljesülését. Rheia azonban kijátszotta Kronoszt: megszülte legkisebb fiát Jupitert (Zeuszt), de egy bepólyázott követ adott át férjének. Zeuszt egy Kréta szigeti barlangban felnevelték, majd felnõve legyõzte apját, megmentette testvéreit. A rómaiak hozzá kötotték az Emberiség Aranykorát, melyben a legendák szerint Szaturnusz uralkodott. Az Ő tiszteletére tartották meg a Saturnalia ünnepét évenként a téli napforduló táján. Eleinte ez az ünnep egy napig tartott december 17-án, de később egy egy egész hétig. Az ünnep alkalmával a gazda-szolga viszonyok felcserélődtek, a társadalmi szabályokat felrúgták.

Jelképként bal kezében sarlót, jobbjában búzakévét tart. A fémek közül az ólom van neki szentelve.

Personal tools